duminică, 8 noiembrie 2009

ARCTIS 75578
Combine frigorifice no-frost

Instrucţiuni de utilizare
Stimaţi clienţi,
înainte de a pune în funcţiune noul dvs. aparat frigorific, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Ele cuprind informaţii importante pentru utilizarea sigură, instalarea şi întreţinerea aparatului.

Păstraţi aceste instrucţiuni pentru nevoi ulterioare. Daţi-le mai departe eventualilor posesori ulteriori ai aparatului.
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu compartimentul de congelare al combinei dvs. frigorifice Sideby-side.
Cu triunghiul de avertizare şi/sau cuvinte de atenţionare (Atenţie!) sunt scoase în evidenţă indicaţii importante pentru siguranţa dvs. sau pentru capacitatea de funcţionare a aparatului. Ele trebuie neapărat luate în considerare.
1. Acest semn vă conduce pas cu pas în deservirea aparatului.
2. ...

După acest semn primiţi informaţii suplimentare referitoare la deservirea şi utilizarea practică a aparatului.

Cu frunza de trifoi sunt marcate indicaţiile pentru folosirea economică şi ecologică a aparatului.

În capitolul „Termeni de specialitate“ găsiţi explicaţii ale termenilor folosiţi în instrucţiunile de utilizare.
În cazul unor eventuale defecţiuni apărute, instrucţiunile de utilizare cuprind indicaţii pentru înlăturarea lor, vezi capitolul “Ce fac dacă…”. În cazul în care acestea nu sunt suficiente departamentul nostru de service vă stă oricând la dispoziţie.
Tipărit pe hârtie ecologică
– cine gândeşte ecologic acţionează tot ecologic...
Cuprins
Informaţii privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Îndepărarea ambalajelor şi a aparatelor vechi . . . . . .. . . 7
Transportarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Îndepăratarea protecţiei de transport . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Locul de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9
Aparatul frigorific are nevoie de ventilaţie. . . . . . . . . . . . . 10
Reglarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Conectarea la reţeaua electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Deschiderea uşii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sistemul no-frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Descrierea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vizualizarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Acumulatorul de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Panoul de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 13
Tastele pentru reglarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afişarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tasta FROSTMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tasta TERMINAT AVERTIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Înainte de punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Punerea în funcţiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reglarea temperaturii . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Deconectarea aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sistemul de control şi informare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Avertizarea „uşă deschisă“ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Avertizarea pentru temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deranjamente de funcţionare . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Îngheţarea . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Depozitarea în vederea congelării . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pregătirea cuburilor de gheaţă . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20
Simboluri de depozitare/Calendar de îngheţare . . . . . . 21
Încărcătura maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 21
Trucuri pentru economisirea energiei . . . . . . . . . . . . . . 21
Curăţare şi întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ce fac, dacă ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Remedieri în caz de deranjament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Înlocuirea lămpii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 25
Zgomote de funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 26
Regulamente, standarde, noprmative . . . . . . . . . . . . . . 26
Termeni de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Condiţii de reparaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 30
Informaţii privind siguranţa
Siguranţa aparatelor noastre frigorifice corespunde standardelor tehnice recunoscute şi legii siguranţei aparatelor. Totuşi ne vedem obligaţi să vă familiarizăm cu următoarele informaţii privind siguranţa.

Domeniul de utilizare
§ Aparatul este destinat utilizării casnice. Este adecvat pentru îngheţarea şi depozitarea în vederea conservării prin congelare a alimentelor, ca şi pentru producerea de gheaţă. Dacă aparatul este folosit greşit sau în alte scopuri, producătorul nu-şi poate asuma răspunderea pentru eventuale pagube.
§ Din motive de siguranţă nu sunt admise transformări sau modificări ale aparatului frigorific.
§ Dacă folosiţi aparatul frigorific în domeniul profesional sau în alte scopuri decât pentru îngheţarea alimentelor sau depozitarea lor în vederea conservării prin congelare, vă rugăm să luaţi în considerare dispoziţiile legale din domeniul dvs.

Înainte de punerea în funcţiune
§ Asiguraţi-vă că aparatul nu prezintă daune în urma transportării. În nici un caz nu conectaţi un aparat deteriorat. În caz de daună vă rugăm să vă adresaţi furnizorului.
Agentul frigorific
Aparatul cuprinde în circuitul agentului frigorific agentul frigorific isobutan (R600a), un gaz natural cu un nivel ecologic ridicat, care este totuşi inflamabil.

§ Atenţie – Aveţi grijă ca în timpul transportului şi al instalării aparatului să nu fie deteriorate părţi ale circuitului agentului frigorific.
§ În cazul deteriorării circuitului agentului frigorific sunt necesare:
– evitarea focului deschis şi a surselor inflamabile;
– aerisirea completă a încăperii în care se află aparatul.
Siguranţa copiilor
§ Părţi ale ambalajelor (de ex. folii, polistiren) pot fi periculoase pentru copii. Pericol de sufocare! Ţineţi materialul de ambalare departe de copii!
§ Vă rugăm să faceţi inutilizabile vechile aparate scoase din uz. Scoateţi ştecherul de la reţea, tăiaţi cablul de alimentare, eventual îndepărtaţi sau distrugeţi broaştele cu închidere automată sau cu zăvor. Astfel evitaţi blocarea din joacă a copiilor în interior (pericol de sufocare) sau alte situaţii care le pot periclita viaţa.

§ Adesea copii nu pot recunoaşte pericolele în legătură cu aparatele casnice. De aceea este important să asiguraţi supravegherea necesară şi să nu-i lăsaţi pe copii să se joace cu aparatul!

Funcţionarea zilnică
§ Recipienţii cu gaze inflamabile sau lichide pot avea scurgeri la temperaturi scăzute. Pericol de explozie! Nu depozitaţi în aparat recipienţi cu substanţe inflamabile, ca de ex. doze de spray, cartuşe de reumplere a brichetelor.
§ Sticlele şi dozele nu trebuie depozitate în compartimentul de îngheţare. Ele se pot sparge când conţinutul îngheaţă – iar dacă au conţinut ridicat de dioxid de carbon pot chiar exploda! Nu depozitaţi niciodată în compartimentul de îngheţare limonade, sucuri, bere, vin, şampanie ş.m.d. Excepţie: pot fi depozitate în compartimentul de îngheţare băuturile spirtoase 100%.
§ Îngheţata şi cuburile de gheaţă nu trebuie luate din compartimentul de îngheţare şi duse direct în gură. Gheaţa foarte rece se poate lipi de buze sau limbă şi poate cauza răni.
§ Nu atingeţi produsele congelate cu mâinile ude. Ele se pot lipi de respectivele produse prin îngheţare.
§ Atenţie – Nu acţionaţi în frigider aparate electrice (de ex. maşini electrice pentru fabricarea gheţii, mixere etc.) care nu au fost autorizate de producător.
§ Atenţie – Pentru a nu prejudicia funcţionarea aparatului, golurile de aerisire ale carcaselor sau ale structurii mobilei încorporate nu trebuie acoperite sau blocate.
§ Înaintea curăţării aparatul trebuie deconectat, ştecherul trebuie scos din priză sau siguranţa trebuie deconectată respectiv deşurubată.
§ Depozitarea pe aparat a produselor îngheţate poate duce la formarea apei de condens prin răcirea spaţiului gol de deasupra zonei de depozitare. În acest spaţiu gol se găsesc componentele electronice. Dacă pe aceste componente picură apă de condens aparatul poate fi deteriorat de un scurt circuit. De aceea nu trebuie să depozitaţi produse îngheţate pe frigider.
§ La deconectarea de la priză trageţi întotdeauna de ştecher, niciodată de cablu.
În caz de defecţiune
§ În cazul apariţiei unei defecţiuni citiţi mai întâi capitolul „Ce fac, dacă...“. Dacă informaţiile cuprinse acolo nu vă ajută, nu efectuaţi singur alte reparaţii.
§ Aparatele frigorifice pot fi reparate doar de specialişti. Prin reparaţii neadecvate pot apărea pericole considerabile. În caz de reparaţie vă rugăm să vă adresaţi furnizorului dvs. specializat sau departamentului nostru de service.

Îndepărtarea ambalajelor şi a aparatelor vechi

Informaţii despre ambalare
Îndepărtaţi corespunzător ambalajele aparatului dvs. Toate materialele folosite pentru ambalare sunt ecologice şi reciclabile.
Despre materiale: şi materialele sintetice pot fi reciclate şi sunt marcate după cum urmează:
>PE< pentru polietilenă, de ex. ambalajul exterior şi sacii interiori.
>PS< pentru polistiren spumă, de ex. umplutura care nu conţine cloroflorcarbon.
Bucăţile de carton sunt fabricate din hârtie reciclabilă şi trebuie duse din nou la centrul de colectare a maculaturii.
Îndepărtarea aparatelor vechi
Din motive de protecţie a mediului aparatele frigorifice trebuie îndepărtate corespunzător. Acest lucru este valabil pentru precedentul dvs. aparat şi – după ce într-o zi s-a uzat – şi pentru noul dvs. aparat.

Atenţie! Vă rugăm să faceţi inutilizabile vechile aparate scoase din uz. Scoateţi ştecherul de la reţea, tăiaţi cablul de alimentare, eventual îndepărtaţi sau distrugeţi broaştele cu închidere automată sau cu zăvor. Astfel evitaţi blocarea din joacă a copiilor în interior (pericol de sufocare) sau alte situaţii care le pot periclita viaţa.
Informaţii referitoare la îndepărtarea aparatelor vechi:
§ Aparatul nu trebuie îndepărtat împreună cu gunoiul menajer sau cu deşeurile voluminoase.
§ Circuitul agentului frigorific, mai ales schimbătorul de căldură de pe latura din spate a aparatului nu trebuie deteriorat.
§ Informaţii cu privire la termenele de ridicare sau punctele de colectare primiţi de la salubritate sau de la administraţia locală.
Transportarea aparatului
Pentru a tranporta aparatul este nevoie de două persoane. Pentru a ridica mai bine există câte două locaşe de prindere în faţă la postamentul aparatului şi în spate pe latura superioară a aparatului.
1. Se ridică de locaşele de prindere în poziţiile reprezentate în schemă şi se transportă aparatul.

2. Pentru a împinge aparatul în poziţia finală, se apasă cu atenţie în partea de sus a uşii şi se înclină puţin aparatul în spate. Astfel echilibrul se deplasează pe picioruşele din spate, iar aparatul poate fi împins cu uşurinţă.


Îndepărtarea protecţiei de transport
Aparatul şi părţi ale dotării interne sunt protejate în timpul transportului.
1. Toate benzile adezive şi umpluturile din interiorul aparatului trebuie îndepărtate.
Eventualele resturi adezive pot fi îndepărate cu benzină specială de curăţare sau cu neofalină.
2. De pe latura interioară a uşii se îndepărtează elementele de protecţie de pe garnitura de etanşare a acesteia.
Instalarea
Poziţia compartimentelor de îngheţare şi răcire în combina frigorifică poate fi aleasă de către client. Montarea sau o schimbare ulterioară a poziţiei compartimetelor de răcire şi îngheţare trebuie totuşi efectuate de departamentul service AEG.
Locul de instalare
Aparatul trebuie aşezat înt-o încăpere uscată şi bine aerisită.
Temperatura mediului înconjurător înfluenţează consumul de energie şi funcţionarea perfectă a aparatului.
De aceea aparatul
- nu trebuie amplasat în lumina directă a soarelui;
- nu trebuie să stea lângă calorifere, lângă aragaz sau alte surse de căldură;
- trebuie aşezat într-un loc unde temperatura mediului înconjurător corespunde clasei climatice pentru care a fost fabricat.
În spaţiul interior al aparatului, în partea stângă, se află plăcuţa de model unde găsiţi clasa climatică.
Tabelul următor arată ce temperatură a mediului înconjurător corespunde fiecărei clase climatice:


Clasa climatică
pentru o temperatură a mediului înconjurător de
SN
+10 ÷ +32ºC
N
+16 ÷ +32ºC
ST
+18 ÷ +38ºC
T
+18 ÷ +43ºC

Dacă instalarea lângă o sursă de căldură este inevitabilă, trebuie respectate următoarele distanţe minime laterale:
– faţă de aragazele electrice 3 cm;
– faţă de sursele de încălzire cu petrol sau cărbuni 30 cm.
Dacă aceste distanţe nu pot fi respectate este necesară o placă termoizolantă între aragaz şi combina frigorifică.
Aparatul frigorific are nevoie de ventilaţie
Alimentarea cu aer se face
pe sub uşă prin fanta de
aerisire din soclu, evacuarea
aerului în sus de-a lungul
peretelui din spate. Aceste
orificii de aerisire nu trebuie
niciodată acoperite sau blocate
pentru ca aerul să poată circula.
Atenţie! Dacă aparatul este
instalat de ex. sub un dulap
suspendat, trebuie păstrată o
distanţă de cel puţin 10 cm între
muchia superioară a aparatului
şi mobilierul poziţionat deasupra.
Reglarea aparatului
1. Aparatul trebuie să aibă o poziţie verticală şi stabilă. Denivelările podelei trebuie egalizate prin înşurubarea sau deşurubarea celor două picioruşe reglabile din faţă.

Conectarea la reţeaua electrică
Pentru conectarea la reţeaua electrică este necesară o priză cu împământare instalată regulamentar. Siguranţa electrică trebuie să suporte cel puţin 10A.
Dacă priza nu mai este accesibilă după instalarea aparatului, trebuie intervenit adecvat în instalaţia electrică astfel încât aparatul să poată fi deconectat de la reţea (de ex. siguranţă, întrerupător cu semnalizare luminoasă, întrerupător de protecţie împotriva curentului de deranjament sau altele asemănătoare cu o deschidere a contactului de cel puţin 3 mm).

1. Înainte de punerea în funcţiune trebuie verificat pe plăcuţa de model a aparatului dacă tensiunea de alimentare şi tipul curentului corespund cu valorile reţelei electrice la locul de amplasare.
De ex.: AC 220 ... 240 V 50 Hz sau
220 ... 240 V~50 Hz
(adică 220 până la 240 Volt curent alternativ, 50 Hertz)
Plăcuţa de model se află în stânga în spaţiul interior al aparatului.
Atenţie: În cazul în care cablul de alimentare la reţea al acestui aparat este deteriorat, el trebuie înlocuit de departamentul nostru de service sau de o persoană calificată corespunzător, pentru a evita riscurile.
Deschiderea uşii

După închiderea uşii aparatului aflat în funcţiune, aceasta nu mai poate fi deschisă imediat, deoarece apare mai întâi un vacuum care ţine uşa închisă până la egalizarea presiunii. După câteva minute puteţi deschide din nou uşa.


Sistemul no-frost

• Sistemul no-frost permite atât îngheţarea alimentelor proaspete cât şi depozitarea celor deja îngheţate prin aer rece. Un vaporizator răceşte aerul în interiorul aparatului, acesta recirculă printr-un ventilator şi este repartizat uniform. Acest curent de aer care circulă uniform asigură o climă uscată, variaţii mici de temperatură şi diferenţe reduse de temperatură în interiorul aparatului. Umezeala din aer se depune ca o brumă pe vaporizator. Acesta se dezgheaţă automat atunci când este necesar. Apa de condens se scurge în exterior spre compresor, unde se evaporă datorită căldurii. Astfel interiorul aparatului şi produsele congelate depozitate nu sunt niciodată acoperite de gheaţă sau brumă. Nu mai are loc dezgheţarea manuală.
Descrierea aparatului
Vizualizarea aparatului

1. Panou de control
2. Iluminat intern
3. Acumulator de răcire (nu pentru toate modelele)
4. Rafturi de răcire cu clapete şi sertare
5. Maxi-Box
6. Sertar (numai pentru depozitare)
7. Plăcuţă de model

Acumulatorul de răcire
În aparat se află un acumulator de răcire. Pentru îngheţarea acumulatorului de răcire citiţi capitolul „Înainte de punerea în funcţiune“.

În cazul întreruperii curentului sau al unei defecţiuni a aparatului, acumulatorul de răcire prelungeşte cu câteva ore timpul până la dezgheţarea alimentelor congelate.
Temporar puteţi folosi acumulatorul de răcire şi ca element frigorific pentru genţile frigorifice.
Panoul de control
1 Tasta PORNIT/OPRIT
2 Tasta pentru reglarea temperaturii (pentru temperaturi mai ridicate)
3 Indicator temperatură
4 Tasta pentru reglarea temperaturii (pentru temperaturi mai scăzute)
5 Indicator pentru funcţia FROSTMATIC selectată (galben)
6 Tasta FROSTMATIC
7 Indicator de avertizare (roşu)
8 Tasta TERMINAT AVERTIZARE (vezi „Sistemul de control şi informare“)

Tastele pentru reglarea temperaturii
Reglarea temperaturii se face cu tastele
„+“ (MAI CALD) şi „-“ (MAI RECE).

Tastele sunt în legătură cu afişajul pentru temperatură.
§ Prin apăsarea uneia din cele două taste „+“ (MAI CALD) sau „-“ (MAI RECE) afişarea temperaturii este comutată de la temperatura CURENTĂ (afişajul temperaturii este aprins) la temperatura PLANIFICATĂ (indicatorul de temperatură clipeşte)
§ Cu fiecare nouă apăsare a uneia din cele două taste temperatura PLANIFICATĂ este modificată cu 1 °C.
§ Dacă nu se apasă nici o tastă, în scurt timp (cca. 5 sec) indicatorul de temperatură comutează automat înapoi la temperatura CURENTĂ .
Temperatura PLANIFICATĂ înseamnă:
temperatura care trebuie să existe în camera congelare.
Temperatura PLANIFICATĂ este afişată prin cifre care clipesc.
Temperatura CURENTĂ înseamnă:
indicatorul de temperatură indică temperatura existentă în acel moment în camera de congelare. Temperatura CURENTĂ este indicată prin cifre luminoase.

Atunci când este activată funcţia FROSTMATIC nu poate avea loc o altă reglare a temperaturii.
Afişarea temperaturii
Afişarea temperaturii poate da mai multe informaţii.


§ În cazul funcţionării normale este afişată temperatura existentă în acel moment în camera de congelare (temperatura CURENTĂ).
§ În timpul reglării temperaturii, temperatura selectată în acel moment este indicată prin clipire (temperatura PLANIFICATĂ).
§ Dacă spre exemplu produsele congelate se dezgheaţă temporar datorită unei întreruperi mai lungi la reţea, indicatorul de temperatură arată la acţionarea tastei TERMINAT AVERTIZARE cea mai ridicată temperatură a produselor congelate în momentul reluării alimentării cu curent.
§ Dacă este vorba de o defecţiune a aparatului, atunci indicatorul de temperatură va afişa un pătrat.

Tasta FROSTMATIC
Funcţia FROSTMATIC accelerează îngheţarea alimentelor proaspete şi protejează în acelaşi timp produsele deja depozitate de o încălzire nedorită.
1. Prin apăsarea tastei FROSTMATIC este selectată funcţia FROSTMATIC. Indicatorul galben clipeşte. Compresorul funcţionează continuu.
2. Printr-o nouă apăsare a tastei FROSTMATIC funcţia FROSTMATIC poate fi oricând întreruptă. Indicatorul galben se stinge. Dacă funcţia FROSTMATIC nu este dezactivată manual, sistemul electronic al aparatului deconectează funcţia FROSTMATIC după cca. 50 ore. Indicatorul galben se stinge.
Atenţie! În timp ce funcţia FROSTMATIC este selectată temperatura PLANIFICATĂ reglată iniţial nu poate fi modificată.

Tasta TERMINAT AVERTIZARE
Cu tasta TERMINAT AVERTIZARE poate fi întrerupt semnalul acustic de avertizare, spre exemplu avertizarea „uşă deschisă“ atunci aranjarea sau rearanjarea produselor durează mai mult.
În cazul avertizării pentru temperatură indicatorul de temperatură arată la acţionarea tastei TERMINAT AVERTIZARE cea mai ridicată temperatură a produselor congelate în momentul reluării alimentării cu curent.

Înainte de punerea în funcţiune
Dacă aparatul a fost transportat în poziţie verticală, lăsaţi-l să stea 30 minute înainte de conectarea la reţeaua electrică şi înainte de prima punere în funcţiune. Dacă a fost transportat în poziţie orizontală, aparatul trebuie să stea în poziţie verticală 4 ore înaintea punerii în funcţiune, pentru ca uleiul să poată ajunge din nou la compresor. Altfel compresorul ar putea fi deteriorat.

1. Interiorul aparatului şi toate părţile componente trebuie curăţate înainte de prima punere în funcţiune (vezi capitolul „Curăţare şi întreţinere“).
2. Înainte de a fi pus pentru prima dată în funcţiune, aparatul trebuie instalat corect conform instrucţiunilor din capitolul „Instalare“. Trebuie avut în vedere mai ales ca tensiunea şi frecvenţa reţelei să corespundă cu datele aparatului.
3. Se scoate acumulatorul de răcire din aparat.
4. Acumulatorul de răcire se introduce într-un sertar/raft şi se lasă la îngheţat abia după atingerea temperturii optime de -18°C.
5. După cca. 24 ore acumulatorul de răcire este aşezat în faţă în sertarul de sus.
6. Un acumulator de răcire dezgheţat se îngheaţă în acelaşi mod, de exemplu după curăţarea aparatului.

Punerea în funcţiune
1. Se introduce ştecherul în priza conectată la reţeaua electrica.
2. Se apasă tasta OPRIT/PORNIT. Un semnal de avertizare începe să sune iar afişajul roşu de avertizare semnalizează prin clipire că temperatura de depozitare necesară nu a fost încă atinsă. Compresorul porneşte şi funcţionează automat.
3. Se apasă tasta TERMINAT AVERTIZARE pentru a întrerupe semnalul de avertizare.
4. Se reglează temperatura la -18 °C sau chiar mai puţin (vezi secţiunea „Reglarea temperaturii“).
Important! Nu depozitaţi produse ce urmează a fi congelate până când temperatura nu a ajuns la -18 °C respectiv până la stingerea semnalului de avertizare roşu.
Reglarea temperaturii
1. Se apasă una din tastele „+“ (MAI CALD) sau „-“ (MAI RECE). Indicatorul de temperatură comută şi arată prin clipire temperatura PLANIFICATĂ pentru reglare în acel moment.
2. Se reglează temperatura dorită prin apăsarea tastelor „+“ (MAI CALD) sau „-“ (MAI RECE). Indicatorul de temperatură arată imediat noua reglare.
Cu fiecare apăsare a tastei temperatura se va modifica cu 1 °C.
Domeniu de reglare: de la -15 °C până la -24 °C cu câte 1 °C.
Indicaţie: Din punct de vedere dietetic temperatură optimă de depozitare este considerată -18 °C.
Dacă după reglarea temperaturii nu se mai apasă pe taste indicatorul de temperatură comută după scurt timp (cca. 5 sec.) şi arată din nou temperatura CURENTĂ existentă momentan în camera de răcire. Indicatorul încetează să clipească şi începe să lumineze.
Important! Vă rugăm să verificaţi periodic menţinerea temperaturii de depozitare cu ajutorul indicatorului roşu de avertizare şi a indicatorului de temperatură.

Deconectarea aparatului
Pentru protejarea produselor congelate, aparatul este asigurat împotriva deconectării accidentale (siguranţa copiilor).
1. Pentru deconectare se ţine apăsată cca. 5 secunde tasta corespunzătoare OPRIT/PORNIT. Pe indicatorul de temperatură are loc un aşa numit "Count down", timp în care se numără descrescător de la "3" la "1". Când se ajunge la "1" aparatul deconectează. Indicatorul de temperatură se stinge.
Indicaţie:
Aparatul nu poate fi conectat sau deconectat dacă ştecherul de la reţea nu este în priză sau dacă alimentarea defectuoasă cu energie electrică nu este remediată.
După conectarea la reţeaua electrică aparatul revine la starea pe care o avea înaintea întreruperii reţelei.
Dacă aparatul trebuie deconectat pentru mai mult timp:
1. Se deconectează aparatul. Pentru aceasta se ţine apăsată tasta OPRIT/PORNIT (vezi mai sus).
2. Se scoate ştecherul de reţea sau se decuplează siguranţa.
3. Se curăţă temeinic aparatul (vezi secţiunea „Curăţare şi întreţinere“).
4. Se lasă uşile deschise pentru a evita formarea mirosului.
Sistemul de control şi informare
Sistemul de control şi informare cuprinde indicatorul de temperatură, indicatorul optic de avertizare şi indicatorul acustic de avertizare.
Sistemul avertizează când:
– uşa aparatului rămâne deschisă mai mult de 80 secunde;
– temperatura în camera de congelare creşte prea mult;
– există deranjamente de funcţionare ale aparatului.

Avertizarea "uşă deschisă"
Când uşa rămâne deschisă mai mult de 80 secunde clipeşte indicatorul roşu de avertizare, iar indicatorul de avertizare acustică emite sunete.
Dacă aveţi nevoie de mai mult timp pentru aranjarea sau rearanjarea produselor congelate puteţi decupla tonul de avertizare pentru 80 secunde prin apăsarea tastei TERMINAT AVERTIZARE.
Indicatorul roşu de avertizare se stinge la închiderea uşilor.

Avertizarea pentru temperatură
Avertizarea optică roşie şi indicatorul de temperatură clipesc, iar un ton de avertizare emite sunete imediat ce temperatura în camera de congelare creşte la peste -11 °C.
O astfel de creştere a temperaturii se poate datora eventual:
– deschiderii repetate şi îndelungate a uşii;
– depozitării unor cantităţi mai mari de alimente mai calde;
– temperaturii ridicate a mediului înconjurător;
– unui deranjament al aparatului.
1. Cu tasta TERMINAT AVERTIZARE puteţi decupla avertizarea sonoră. Indicatorul de temperatură pentru camera de congelare arată temperatura cea mai ridicată atinsă în timpul alarmei pentru temperatură în camera de congelare. După cca. 5 secunde indicatorul de temperatură comută din nou pe temperatura curentă din camera de congelare.

Atâta timp cât temperatura actuală în camera de congelare se află sub
-11 °C, este memorată temperatura cea mai ridicată atinsă în camera de congelare în timpul alarmei de temperatură. Ea poate fi anulată din nou cu tasta TERMINAT AVERTIZARE.
Când temperatura în camera de congelare scade sub -11 °C tonul de avertizare decuplează automat. Indicatorul roşu de avertizare clipeşte în continuare. Dacă se apasă acum tasta TERMINAT AVERTIZARE indicatorul roşu de avertizare decuplează. În plus indicatorul de temperatură arată timp de 5 secunde temperatura cea mai ridicată atinsă de produsele congelate. Apoi indicatorul comută pe temperatura actuală din camera de răcire. Acum dispare temperatura cea mai ridicată stocată.
Atenţie ! Dacă există pericolul de dezgheţare, în funcţie de încălzirea care s-a produs, verificaţi calitatea allimentelor şi utilizarea lor ulterioară.

Deranjamente de funcţionare
Dacă sistemul electronic al aparatului a recunoscut un deranjament tehnic ce trebuie înlăturat de departamentul de service afişajul de temperatură arată un pătrat în partea de jos a indicatorului de temperatură. Indicatorul roşu de avertizare clipeşte. Aparatul continuă să funcţioneze în regim de avarie.

Îngheţarea
Cu excepţia ultimului sertar destinat numai depozitării, toate celelalte rafturi şi sertare sunt adecvate îngheţării unor cantităţi mici de alimente.
Pentru îngheţarea unor cantităţi mai mari de produse cele mai potrivite sunt cele două sertare de sus.
Atenţie!
· Înaintea îngheţării alimentelor temperatura CURENTĂ în camera de congelare trebuie să fie -18 °C sau mai mică.
· Vă rugăm să aveţi în vedere capacitatea de îngheţare indicată pe plăcuţa de model. Capacitatea de îngheţare reprezintă cantitatea maximă de alimente proaspete care poate fi congelată într-un interval de 24 ore. Dacă îngheţaţi produse mai multe zile la rând vă rugăm să calculaţi doar 2/3 până la 3/4 din cantitatea indicată pe plăcuţa de model.
· Alimentele calde nu se îngheaţă. Ele se lasă întăi să se răcească pentru a evita formarea intensă de gheaţă şi consumul ridicat de energie.
· În cazul îngheţării unor cantităţi mai mari de alimente acumulatorul de răcire se aşează deasupra, pe produsele ce urmează a fi îngheţate.
· Alimentele dezgheţate o dată şi nepreparate (semipreparate) nu se mai congelează în nici un caz a doua oară.

1. În cazul utilizării capacităţii maxime de îngheţare, cu 24 ore înainte - pentru cantităţi mai mici cu 4 până la 6 ore – se apasă tasta FROSTMATIC. Indicatorul galben se aprinde.

Pentru cantităţile sub 3 kg nu este necesară folosirea tastei FROSTMATIC.

2. Înaintea îngheţătii toate alimentele se ambalează ermetic pentru a nu se usca, pentru a nu-şi pierde gustul şi pentru ca gustul să nu se transfere la alte alimente.
Atenţie! Produsul îngheţat nu se atinge cu mâinile ude. Ele pot îngheţa pe alimente.

3. Alimentele ambalate se pun în rafturi sau sertare. Produsul neîngheţat nu trebuie să atingă produsele deja congelate, altfel acestea se pot dezgheţa.
Sistemul electronic al aparatului decuplează automat funcţia FROSTMATIC după 50 ore. Afişajul galben se stinge. Puteţi decupla funcţia FROSTMATIC şi manual apăsând încă o dată tasta FROSTMATIC.
Trucuri:
· Pentru ambalarea produselor congelate sunt adecvate:
– pungi sau folii din polietilenă pentru congelare;
– cutii speciale pentru produse congelate;
– folie de aluminiu extra forte.
· Pentru închiderea pungilor şi foliilor sunt adecvate:
cleme de plastic, elastice de cauciuc sau bandă adezivă.
· Înaintea închiderii se elimină aerul din pungi şi folii, deoarece aerul favorizează uscarea produselor încheţate.
· Se formează pachete plate, acestea îngheaţă mai repede.
· Cutiile speciale nu se umplu până la marginea superioară cu alimente lichid sau pastă, deoarece lichidele îşi măresc volumul in timpul îngheţării.
Indicaţie pentru unitatea de verificare
Planuri de depozitare pentru aflarea capacităţii de îngheţare respectiv a timpului de încălzire pot fi solicitate direct la producător.

Depozitarea în vederea congelării
Atenţie! Înaintea primei încărcări a camerei de congelare cu alimente deja îngheţate trebuie atinsă temperatura necesară de -18 °C.
· Se depozitează numai produse îngheţate ambalate pentru a nu se usca, pentru a nu-şi pierde gustul şi pentru ca gustul să nu se transfere la alte alimente.
· Trebuie avute în vedere termenul de depozitare respectiv termenul de garanţie al produsului congelat.

Pe cât posibil produsele trebuie depozitate în rafturi/sertare în funcţie de tip. Prin aceasta aveţi o mai bună privire de ansamblu, evitaţi deschiderea prelungită a uşii, iar astfel economisiţi energie electrică.

Pregătirea cuburilor de gheaţă
1. Formele pentru cuburile de gheaţă se umplu 3/4 cu apă rece, se pun într-un sertar şi se lasă să îngheţe.
2. Pentru extragerea cuburilor se torsionează forma sau se ţine puţin sub jet de apă.
Atenţie! În nici un caz nu folosiţi obiecte ascuţite sau tăioase dacă forma pentru cuburi se lipeşte prin îngheţare. Folosiţi o coadă de lingură sau ceva asemănător.
Simboluri de depozitare/calendar de îngheţare
(nu pentru toate modelele)
· Simbolurile de pe clapetele rafturilor şi de pe sertare indică diferite tipuri de produse congelate.
· Cifrele indică durata de depozitare în luni pentru tipul corespunzător de produs. In funcţie de calitatea alimentelor şi de tratamentul înainte de îngheţare este valabilă una din cele două valori, de sus sau de jos, ale duratei de depozitare. Pentru alimentele cu conţinut ridicat de grăsime este valabilă întotdeauna valoarea inferioară.

Încărcătura maximă
Pentru a depozita cantităţi mai mari sau produse voluminoase puteţi scoate sertarele (în afară de sertarul de jos şi de raftul cu clapetă superior, care sunt necesare pentru buna circulaţie a aerului) şi grătarele de depozitare şi puteţi aşeza direct pe acestea din urmă produsele ce vor fi îngheţate.
Dacă scoateţi sertarele produsele nu trebuie să depăşească limita de încărcare aflată pe muchia frontală a grătarului de depozitare.

Trucuri pentru economisirea energiei

· Aparatul nu se instalează în apropiere de aragaz, corpuri sau alte surse de căldură. La o temperatură ridicată a mediului înconjurător compresorul funcţionează mai des şi mai mult timp.
· Asiguraţi aerisirea şi dezaerisirea corespunzătoare la soclul şi pe latura din spate a aparatului. Nu acoperiţi niciodată orificiile de aerisire.
· Nu puneţi în aparat mâncăruri calde. Lăsaţi-le mai întâi să se răcească.
· Lăsaţi uşa deschisă numai atât cât este necesar.
· Nu reglaţi temperatura mai mică decât este nevoie.
· Produsele congelate ce urmează a fi dezgheţate se pun în camera de răcire. Astfel ele vor fi folosite pentru răcirea aceastei camere.
· Menţineţi mereu curat condensatorul din spatele aparatului.
Curăţare şi întreţinere

Din motive igienice interiorul aparatului, inclusiv dotarea internă trebuie curăţată periodic.

Atenţie!
· Aparatul nu trebuie să fie conectat la reţeaua electrică în timpul curăţării. Pericol de electrocutare! Înaintea lucrărilor de curăţare aparatul se deconectează şi se scoate ştecherul de la reţea sau se deconectează respectiv se deşurubează siguranţa.
· Aparatul nu se curăţă niciodată cu aparate de curăţat cu aburi. Umezeala se poate depune pe componentele electrice, pericol de electrocutare! Aburul fierbinte poate duce la prejudicierea componentelor din material sintetic.
· Aparatul trebuie să fie uscat înainte de a fi pus din nou în funcţiune.
· Aparatul de dezgheaţă automat. Nu folosiţi mijloace auxiliare mecanice sau sintetice pentru a accelera procesul de dezgheţare.
Atenţie!
· Uleiurile eterice şi solvenţii organici pot ataca componentele din material plastic, de ex.
– sucul din coji de lămâie sau portocale;
– acidul butiric;
– mijloacele de curăţare care conţin acid acetic.
Astfel de substanţe nu trebuie să ajungă în contact cu componentele
aparatului.
· Nu folosiţi mijloace de curăţare corozive.
1. Cu cca. 12 ore înainte de dezgheţare se apasă tasta FROSTMATIC pentru a crea în interiorul produsului congelat o rezervă suficientă de frig pe timpul încetării funcţionării.
Atenţie! Nu atingeţi produsul congelat cu mâinile ude. Ele pot îngheţa pe alimente.
2. Se scot produsele congelate, se împachetează în mai multe rânduri de ziar şi se depozitează acoperite într-un loc răcoros.
3. Se deconectează aparatul ţinându-se apăsată tasta PORNIT/OPRIT.
4. Se scoate ştecherul de reţea sau se deconectează siguranţa.
5. Aparatul inclusiv dotarea internă se curăţă cu o cârpă şi apă călduţă. Eventual se poate folosi un detergent de vase obişnuit de pe piaţă.
6. În final se şterge cu apă curată şi se usucă tot prin ştergere.
Depunerile de praf pe condensator măresc consumul de energie. De aceea o dată pe an curăţaţi cu atenţie condensatorul în partea din spate a aparatului cu o perie moale sau cu aspiratorul.
7. După ce totul este uscat, se pune din nou aparatul în funcţiune.

Ce fac, dacă ...

Remedieri în caz de deranjament
Este posibil ca în cazul unui deranjament să fie vorba de o simplă eroare pe care o puteţi înlătura singur pe baza următoarelor indicaţii. Nu executaţi alte lucrări dacă informaţiie următoare nu vă mai ajută în caz concret.

Atenţie! Reparaţiile acestui aparat pot fi efectuate doar de specialişti. Reparaţiile neadecvate pot cauza apariţia unor pericole însemnate pentru utilizator. În caz de reparaţie adresaţi-vă furnizorului dvs. sau departamentului nostru de service.

Deranjament
Cauza posibilă
Remediu
Aparatul nu funcţionează bine, indicatorul de temperatură este stins.
Aparatul nu este conectat.
Se conectează aparatul.
Stecherul nu este conectat sau este desprins
Se conectează ştecherul.
Siguranţa nu este cuplată sau este defectă.
Se verifică siguranţa, se înlocuieşte în caz de nevoie.
Priza este defectă.
Dereglerările la reţeaua electrică sunt înlăturate de electricianul dvs.
Indicatorul de avertizare roşu clipeşte, indicatorul de temperatura arată sub
-11˚C, uşa este închisă.

Avertizare temperatură. Produsul congelat s-a încălzit atât de tare încât poate să se fi dezgheţat.
Verificaţi secţiunea “Sistemul de control şi informare”
Indicatorul de avertizare roşu clipeşte, avertizarea sonoră sună, indicatorul de temperatura arată sub
-11˚C, uşa este închisă.

Avertizare temperatură. Produsul congelat s-a încălzit atât de tare încât poate să se fi dezgheţat.
Verificaţi secţiunea “Sistemul de control şi informare”

Deranjament
Cauza posibilă
Remediu
Indicatorul de avertizare roşu clipeşte, indicatorul de temperatură arată un pătrat.
Există o eroare de funcţionare.
Notaţi deranjamentul şi informaţi departamentul de service. Nu mai deschideţi uşa.
Iluminatul intern nu funcţionează.
Lampa este defectă.
Verificaţi în această secţiune “Înlocuirea lămpii”.
Temperatura din camera de congelare nu este suficientă.
Temperatura nu este reglată corect.
Verificaţi secţiunea “Reglarea temperaturii”
Uşa a fost mult timp deschisă.
Nu lăsaţi uşa deschisă mai mult decât este necesar.
În ultimele 24 ore au fost depozitate cantităţi mari de alimente calde.
Apăsaţi tasta FROSTMATIC.
Aparatul este aşezat lângă o sursă de căldură.
Verificaţi secţiunea « Locul de instalare »
Formarea unui strat de brumă pe garnitura de etanşare a uşii.
Garnitura de etanşare a uşii nu etanşează (eventual după schimbarea deschiderii uşii).
Locurile neetanşe de pe garnitură se încălzesc cu un uscător de păr (nu mai mult de 50°C). În acelaşi timp modelaţi cu mâna garnitura încălzită până când se aşează corect.
Zgomote neobişnuite.
Aparatul nu stă drept.
Se reglează picioruşele din faţă.
Aparatul întră în contact cu peretele sau cu alte obiecte.

Se mişcă un pic aparatul.

O componentă, de ex. O conductă, din partea din spate a aparatului atinge o altă componentă sau peretele.


Se îndoaie cu grijă respectiva componentă.
Deranjament
Cauza posibilă
Remediu
După apăsarea tastei FROSTMATIC sau după modificarea reglării de temperatură compresorul nu porneşte imediat.
Este normal, nu este vorba de nici o dereglare.
Compresorul porneşte automat după puţin timp.


Înlocuirea lămpii
Atenţie! Pericol de electrocutare! Înaintea înlocuirii lămpii aparatul se deconectează şi se scoate stecherul de reţea sau se decuplează siguranţa.
Date despre lămpi: 220-240 V, max. 25 W, fasung: E 14
1. Pentru deconectarea aparatului se ţine apăsată tasta OPRIT/PORNIT.
2. Se scoate ştecherul de reţea.
3. Pentru înlocuirea lămpii se trage în jos grila protectoare conform imaginii.
4. Se înlocuieşte lampa defectă.
5. Se montează din nou grila protectoare.
Zgomote in funcţionare

Următoarele zgomote sunt caracteristice aparatelor frigorifice:
· Clicăitul
Întotdeauna când compresorul cuplează sau decuplează se aude un
clicăit.
· Zumzăitul
Imediat ce compresorul începe să lucreze îl puteţi auzi zumzăind.
· Bolborositul/clipocitul
Când agentul frigorific curge în tuburi subţiri puteţi auzi un zgomot
bolborosit sau clipocit. Chiar şi după decuplarea compresorului mai
poate fi auzit acest zgomot.

Regulamente, standarde, normative
Aparatul frigorific este destinat uzului casnic şi a fost fabricat sub respectarea standardelor valabile pentru aceste aparate. La fabricare au fost luate măsurile necesare conform legii siguranţei aparatelor (GSG), a regulamentului pentru prevenirea accidentelor pentru instalaţii frigorifere (VBG 20) şi a hotărârilor asociaţiei electricienilor germani (VDE).
A fost verificată densitatea circuitului agentului frigorific.

Acest aparat corespunde următoarelor normative ale CE:
– 73/23/CEE din 19.2.1973 – Normativ privind tensiunea joasă
– 89/336/CEE din 3.5.1989
(inclusiv normativul amendament 92/31/CEE) – Normativ privind compatibilitatea electromagnetică
Termeni de specialitate

· Agentul frigorific
Fluidele care pot fi folosite la obţinerea frigului reprezintă agentul frigorific. Ele au un punct relativ scăzut de fierbere, atât de scăzut încât căldura alimentelor depozitate în frigider poate aduce agentul frigorific la punctul de fierbere respectiv la evaporare.
· Circuitul agentului frigorific
Sistemul închis al circuitului în care se găseşte agentul frigorific. Circuitul agentului frigorific constă în principal din vaporizator, compresor, condensator şi conducte tubulare.
· Vaporizatorul
În vaporizator se evaporă agentul frigorific. La fel ca toate lichidele agentul frigorific are nevoie de căldură pentru evaporare. Această căldură este preluată din spaţiul interior al aparatului, care astfel răceşte. De aceea vaoprizatorul este poziţionat în spaţiul interior al aparatului.
· Compresorul
Compresorul arată ca un mic butoi. El este acţionat de un electromotor încorporat şi este poziţionat în spate în zona soclului. Sarcina compresorului este să preia agentul frigorific din vaporizator sub formă de vapori, să-l comprime şi să-l ducă la condensator.
· Condensatorul
Condensatorul are de cele mai multe ori forma unui grilaj. În condensator este lichefiat agentul frigorific comprimat de compresor. Astfel este eliberată căldura, care este preluată la suprafaţa condensatorului către aerul înconjurător. De aceea condensatorul se află afară, de cele mai multe ori aplicat în partea din spate a aparatului.
Condiţii de reparaţie
Pentru toate lucrările de reparaţii efectuate de departamentul de service al Electrocasnice AEG (numit în continuare AEG) sunt valabile următoarele condiţii. Pentru reparaţiile în cadrul garanţiei sunt aplicate condiţiile de garanţie AEG anexate fiecărui aparat.
1. Efectuarea reparaţiei
1.1. Pentru aparatele mari (de exemplu maşini de spălat şi uscat automate, maşini de spălat vase) lucrările de reparaţie se fac la locul instalării, dacă nu reparaţia corespunzătoare poate fi efectuată doar în atelier. Accesul la aparat face posibilă efectuarea unei reparaţii corespunzătoare sau ridicarea acestuia în funcţie de caz. Chiar dacă, pentru o reparaţie la locul instalării, clientului i se comunică pe lângă ziua reparaţiei şi momentul începerii ei, acesta poate suferi modificări în cazuri excepţionale, datorită caracterului specific al serviciului extern şi al dificultăţilor datorate reparaţiei şi duratei de deplasare anterior stabilite.
1.2 Aparatele mici nu se repară la domiciliul clientului.
1.3 Dacă se constată după începerea reparaţiei că aceasta presupune costuri neprevăzute, ce nu se află într-un raport economic care să poate fi susţinut în comparaţie cu valoarea actuală a aparatului, lucrările sunt întrerupte şi sunt aduse la cunoştinţa clientului spre aprobare costurile de reparaţie prevăzute. Dacă în timpul reparaţiei se constată defecţiuni a căror înlăturare depăşeşte volumul reparaţiei iniţiale, AEG va înştiinţa clientul cu privire la costurile suplimentare prevăzute sau va întocmi un deviz estimativ. O extindere a reparaţiei presupune acordul clientului. AEG este autorizat la o creştere cu până 10% a devizului.
1.4 Calcularea timpului de lucru al tehnicianului service se face în funcţie unităţile reprezentând valoarea muncii. O astfel de unitate corespunde unui timp de lucru de 5 minute. În valorile calculate pentru fiecare comandă sunt incluse 2 astfel de unităţi pentru pregătirea lucrului. Cheltuielile de transport se compun din durata de deplasare corespunzătoare şi dintr-o sumă forfetară autovehiculului.
1.5 Costurile reparaţiei se achită în numerar tehnicianului service AEG sau la ridicare. Tehnicienii service au sarcina de a încasa valoarea facturii. Livrarea aparatelor reparate în atelier poate avea loc ramburs ??.

2. Garanţia de reparaţie
AEG garantează 6 luni pentru executarea fără greşeală a lucrărilor de reparaţie şi a calităţii ireproşabile a pieselor de schimb. Dacă în timpul perioadei de garanţie defectul reclamat se explică printr-o altă cauză tehnică decât cel înlăturat în urma primei reparaţii, garanţia nu mai poate fi revendicată.
3. Depozitarea, utilizarea
Datorită cerinţei din comandă AEG are un drept contractual de ipotecă asupra aparatelor ajunse în posesia AEG pe baza comenzii. Dacă un aparat nu este ridicat cel târziu după 3 luni de la somaţia scrisă, iar rambursarea nu este achitată sau primirea unei trimiteri ramburs este refuzată, nu mai există obligaţia de depozitare şi răspunderea pentru uşoară neglijenţă în caz de deteriorare şi defectare.
După expirarea termenului AEG este îndreptăţit să cedeze aparatul la valoarea comercială curentă, caz în care AEG face cunoscută vânzarea cu o lună înainte. Un eventual profit este restituit clientului.
4. Stocarea datelor
AEG înregistrează şi stochează datele referitoare la clienţi, date necesare relaţiilor comerciale.

Electrocasnice AEG SRL
Departamentul Service
Service
Dacă, în caz de deranjament, nu găsiţi nici un remediu în aceste instrucţiuni vă rugăm să vă adresaţi furnizorului dvs. sau departamentului nostru de service. Adrese respectiv telefoane puteţi găsi în broşura alăturată „Condiţii de garanţie/service post-vânzare“.
Pregătirea prealabilă a pieselor de schimb poate elimina drumuri şi costuri inutile. De aceea specificaţi următoarele date ale aparatului dvs.

· Denumire model

· Număr produs (PNC)

· Număr fabricaţie (S-No.)


Găsiţi aceste informaţii pe plăcuţa de model în stânga în partea interioară a aparatului. Pentru a avea datele la îndemână vă recomandăm să le specificaţi aici.
Informaţie: Solicitarea nejustificată a departamentului de service este suportată de client chiar şi în timpul perioadei de garanţie.
Service pentru Germania
În capitolul „Ce fac, dacă...“ sunt reunite cele mai multe surse de defecţiuni, pe care le puteţi îndepărta dvs. înşivă.
Dacă totuşi solicitaţi departamentul service pentru unul din motivele enumerate sau pe baza utilizării eronate, vizita tehnicianului service nu este gratuită nici în perioada de garanţie.
Dacă pentru o defecţiune nu găsiţi nici o indicaţie în aceste instrucţiuni de utilizare aveţi două posibilităţi :
§ Aveţi întrebări referitoare la manevrarea şi utilizarea congelatorului dvs.?
Atunci adresaţi-vă consultantului nostru telefonic AEG DIRECT INFO SERVICES 0180–5554555*. Aici primiţi sfaturi privind manevrarea congelatorului dvs. şi utilizarea numeroaselor funcţii.
§ Aparatul dvs. are o defecţiune tehnică ?
Atunci adresaţi-vă departamentului nostru de service. La un preţ convenabil puteţi suna la numărul 0180 322 66 22** şi afla adresa celei mai apropiate fililale a unui service al nostru sau a unui partener service al nostru (adrese şi numere de telefon găsiţi şi în catalogul « Condiţii de garanţie/puncte service »). Daţi departamentului service numărul produsului şi numărul de fabricaţie (seria), pe care le găsiţi pe plăcuţa de model.
Pentru a avea numerele la îndemână, vă recomandăm să le notaţi aici:

· Denumire model

· Număr produs (PNC)

· Număr fabricaţie (S-No.)


Reţineţi cât mai exact posibil:
§ Cum se manifestă defecţiunea?
§ În ce condiţii apare defecţiunea?


* EUR 0.12 / Minut ** EUR 0.09 / Minut
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Grupul Electrolux este cel mai mare producător din lume de aparate, care funcţionează pe bază de gaz şi electricitate, pentru bucătărie, pentru curăţare şi pentru pădure şi grădină. Anual grupul Elecrolux vinde în peste 150 ţări din lume peste 55 milioane de produse (frigidere, aragazuri, maşini de spălat, aspiratoare, drujbe şi maşini de tuns iarba) cu o valoare de aproximativ 14 mld. USD.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
818 2229 – 01/6 0104 AEG îşi rezervă dreptul de a efectua
modificări

1 comentarii:

Adrian spunea...

Hello!

Moisa Adrian, pictor aerografist Iasi pe Tunning Auto.
Site-ul cu picturile mele (800 unici/luna in crestere): http://www.adrianmoisa.ro
As vrea sa iti propun un link exchange site-wide sau intre posturi (guest post).

Adrian Moisa, galerie aerograf

Y!mess desene_aerograf sau la telefon 0743521412.
Mii de multumiri, Adrian