marți, 27 octombrie 2009

Manual de utilizare combina frigorifica ELECTROLUX ENB3269, ENB3669

Manual de utilizare Combina Frigorifica
Electrolux
ENB 3269 (S), ENB 3669 (S)

Index


Instrucţiuni de siguranţă
Pag. 17
Instalare
Pag. 18-19
Schimbarea direcţiilor
de deschidere a uşilor
Pag. 20
Reglare şi control
Pag. 21-22
Cum să folosiţi frigiderul
- congelatorul dumneavoastră
Pag. 23-24
Întreţinerea frigiderului -
congelatorului dumneavoastră
Pag. 25
Ceva nu funcţionează
Pag. 26-27
Zgomotul normal
în timpul funcţionării
Pag. 28
Garanţie, service
şi piese de schimb
Pag. 29
Caracteristici tehnice
Pag. 30


Instrucţiuni de siguranţă


Avertismentele sunt pentru propria dumneavoastră siguranţă. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a instala şi folosi aparatul.

Aparatul e conceput pentru a fi folosit doar de adulţi. Nu permiteţi copiilor să atingă reglajele sau să se joace cu produsul.

Asiguraţi-vă că priza nu este strivită sau avariată de spatele frigiderului/ congelatorului. Nu aşezaţi obiecte grele sau frigiderul/congelatorul pe cablul de alimentare. Nu scoateţi cablul de alimentare trăgând de capul său, mai ales când frigiderul/congelatorul este scos din nişa lui. Dacă priza este cu joc, nu introduceţi mufa. Dacă cablul este avariat, trebuie înlocuit de agent service certificat sau de personal service calificat. Avarierea cablului poate provoca scurt circuit, foc sau şi şocuri electrice.

Aparatul este greu. Aveţi grijă cum îl mutaţi.

Reparaţiile efectuate de persoane neexperimentate pot cauza defecţiuni sau disfuncţionări grave. Vedeţi SERVICE-ul TEHNIC OFICIAL.

E bine să lăsaţi aparatul cel puţin 4 ore după instalare înainte de a-l porni, pentru a lăsa răcitorul să se stabilizeze.

Produsul trebuie să fie reparat doar de angajat autorizat al Service-ului Tehnic Oficial, şi folosite doar PIESE DE SCHIMB originale.
Înainte de curăţarea sau repararea aparatului asiguraţi-vă că este


deconectat.

Încercarea de a modifica specificaţiile sau produsul în orice fel reprezintă un pericol.

Acest tip de aparate de gospodărie au fost concepute pentru a fi folosite anume pentru depozitarea şi conservarea alimentelor.
Alimentele îngheţate nu trebuie re-îngheţate odată ce au fost decongelate.

Recomandările de depozitare ale producătorului trebuie respectate întocmai.

Îngheţata poate cauza febră dacă este consumată direct din congelator.
Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul frigiderului / congelatorului.
Nu puneţi băuturi carbogazoase sau spumoase în congelator, deoarece pot exploda.
Când aruncaţi un frigider vechi asiguraţi-vă că:

Scoateţi uşile pentru a pre-întâmpina posibilitatea de a se bloca înăuntru copiii.

Cereţi unei persoane autorizate să îndepărteze dispozitivul pentru gaz R600a din sistemul de răcire înainte de a se deteriora.

Instalarea
Poziţionarea
· Plasaţi frigiderul departe de surse directe de lumină şi căldură.
· Lăsaţi cel puţin 50 de mm. spaţiu liber în jurul aparatului.
· Nu aşezaţi nimic pe ventilatorul aparatului. (vezi fig. 1)
· Asiguraţi-vă că frigiderul e înălţat corespunzător prin învârtirea picioarelor ajustabile din faţă, cu scopul de a evita vibraţiile şi zgomotele şi pentru a fi siguri că uşile se închid în mod corespunzător (vezi fig. 2)
· Aparatul trebuie plasat în spaţii a căror temperatură să nu depăşească 38 oC.
Dacă temperatura e mai mare, funcţionarea şi siguranţa aparatului sunt afectate.
· Asamblaţi distanţierele pe care le găsiţi în setul de documentaţie, ca în figura 3.

Curăţarea interiorului
· Nu folosiţi alcool sau alte produse de curăţat conţinând alcool
deoarece pot deteriora părţile de plastic ale aparatului.
· Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălaţi interiorul
cu apă călduţă şi săpun neutru. Aceasta va ajuta la înlăturarea
mirosului tipic de nou al frigiderului/congelatorului. Apoi
uscaţi-l bine.
· Nu folosiţi detergenţi sau prafuri abrazive întrucât acestea pot
deteriora emailul.
· Îndepărtaţi elementele de securitate folosite pentru transport.

Conectarea la electricitate
Înainte de a conecta aparatul la priză, asiguraţi-vă că voltajul
şi frecvenţa afişate pe etichetă corespund cu alimentarea cu
electricitate din casa dumneavoastră. (vedeţi fig. 4).

Este esenţială împământare corectă a aparatului. În acest scop ştecherul cablului de alimentare conţine un contact special de împământare. Dacă soclurile sistemului dumneavoastră de fire nu sunt împământate, conectaţi
aparatul la un cablu împământat separat conform regulilor
de siguranţă în vigoare

Instalarea
Pornirea
· Introduceţi aparatul în priza din perete.
· Timp de 20 de secunde va fi pornit un sistem de verificare iar aparatul va fi pornit. Butonul ON/OFF va fi verde, lumina interioară se va aprinde iar frigiderul va incepe să funcţioneze.
Pornirea dacă aparatul este închis:
Ţineţi apăsat pe butonul ON/OFF 3 secunde. Butonul ON/OFF va fi verde, lumina din interior se va aprinde iar frigiderul va funcţiona.
· Alarma de temperatură (un zgomot intermitent) ar putea porni în faza de pornire. Dacă aceasta se întâmplă, apăsaţi butonul alarmei de temperatură. (Vezi secţiunea despre controlul temperaturii pentru mai multe detalii).


Schimbarea direcţiei de închidere
a uşilor
Dacă doriţi să schimbaţi modul de deschidere a uşilor, procedaţi după cum urmează:
1… Deschideţi uşa congelatorului. Toate aparatele au un soclu de ventilaţie dedesubt. Îndepărtaţi-l împingând cu putere pe partea centrală şi de sus. Suporturile de sus se vor lărgi lăsând piesa să iasă. Apoi, scoateţi articulaţiile de pe cealaltă parte şi plasaţi-le cum trebuie. (vezi fig. 6).
2… Scoaterea articulaţiei centrale:
- Deschideţi ambele uşi.
- Scoateţi bolţul extern şi apoi închideţi uşa frigiderului.
- Scoateţi celălalt bolţ şi închideţi uşa frigiderului.
- Cu atenţie, ca uşile să nu cadă, trageţi-le până bolţurile cedează.
- Puneţi uşile cu grijă pe podea.
3… Schimbaţi bolţurile balamalelor de sus şi de jos pe partea cealaltă. Schimbaţi de asemenea învelişul de plastic al părţii centrale.
4… Schimbaţi sistemul de auto-închidere a uşilor, punând uşa congelatorului pe uşa frigiderului şi viceversa.
5… Potriviţi uşa congelatorului în bolţul balamalei de jos şi introduceţi balamaua centrală în uşă.
6… Potriviţi uşa frigiderului în bolţul balamalei de sus. Trăgând ambele uşi în exterior, potriviţi şi bolţul balamalei centrale. Plasaţi uşile.
7… Deschideţi uşa frigiderului şi înşurubaţi bolţul balamalei centrale. Apoi, deschideţi uşa congelatorului şi înşurubaţi celălalt bolţ.
8… Asamblaţi soclul care ţine uşa deschisă, închideţi-l pe partea metalică.
Potriviţi cele două clape inferioare ale piesei de plastic în cea metalică, apăsaţi cele două cârlige superioare (în timp ce ţineţi soclul apăsat).
Împingeţi-le spre piesa metalică până se potrivesc perfect.

Când aţi terminat asiguraţi-vă că uşa se închide perfect
pe toată lungimea garniturilor şi verificaţi dacă luminile
interne se sting la închiderea uşii frigiderului.
(Vezi fig. 7).
Reglarea şi controlul


1 Butonul de control al frigiderului

4 Îngheţarea rapidă
Potrivirea butonului la 1 vă va oferi o temperatură minimă de congelare. Nivelul 7 vă va oferi temperatura maximă de congelare. Pentru utilizarea normală setaţi frigiderul la un nivel mediu (Setarea exactă va depinde de modul de utilizare a congelatorului).
Această functie este concepută pentru a vă ajuta să congelaţi alimentele dumneavoastră mult mai repede. E recomandabil să apăsaţi butonul de congelare rapidă înainte de a merge la cumpărături (preferabil cu 3 ore mai devreme) pentru a avea congelatorul în starea optimă pentru depozitarea alimentelor. Dacă nu aţi apăsat butonul înainte de a cumpăra alimentele puteţi, desigur, să aşezaţi noile achiziţii în el, dar congelarea lor va dura mai mult. (Dacă puneţi multă mâncare proaspătă în congelator puteţi declanşa alarma de temperatură. Pentru mai multe informaţii vedeţi secţia despre alarma de temperatură).

2 Alarma uşilor
Dacă oricare din uşi e lăsată deschisă un timp mai îndelungat alarma va începe să sune intermitent iar o lumină roşie va începe să clipească. Apăsarea butonului de alarmă va opri soneria iar lumina nu va mai clipi, dar va rămâne roşie. Dacă închideţi pur şi simplu uşile, aceasta va opri de asemenea soneria alarmei şi lumina în mod automat.

5 Butonul Pornit / Oprit

Pentru a face aparatul să meargă apăsaţi butonul ON / OFF continuu timp de 3 secunde. Pentru a închide aparatul apăsaţi butonul continuu timp de 3 secunde, butonul se va aprinde în verde. Dacă butonul ON / OFF e verde, butoanele congelatorului şi frigiderului vor fi de asemenea aprinse.
3 Alarma de temperatură
Dacă temperatura internă s-a ridicat în mod semnificativ alarma de temperatură va suna iar lumina va începe să clipească. Pentru a dezactiva alarma pur şi simplu apăsaţi butonul de alarmă a temperaturii. Aceasta va opri soneria şi lumina roşie va înceta să clipească şi va rămâne roşie.
Alarma de temperatură poate porni deoarece:
a.- Uşile au fost lăsate deschise.
b.- S-a produs o pană de curent
c.- A fost introdusă dintr-o dată o cantitate mai mare de alimente decât cea prevăzută.
d.- E necesară setarea controalelor de temperatură mai rece cu o poziţie.
Dacă alarma porneşte constant puteţi contacta SERVICE-UL TEHNIC OFICIAL.

6 Controlul frigiderului
Potrivirea butonului pe poziţia standby (auxiliar) când congelatorul merge, dar frigiderul nu este folosit, (de exemplu când plecaţi în concediu), vă va ajuta să reduceţi consumul de energie. Uşa frigiderului trebuie ţinută, totuşi, închisă.
Învârtind butonul în sensul acelor de ceasornic veţi răci progresiv frigiderul. Poziţia 5 este setarea pentru cea mai joasă temperatură.
Dacă nu sunt utilizate nici frigiderul nici congelatorul (de ex. Aparatul este oprit), ambele uşi ar trebui lăsate deschise. Aceasta va ajuta la evitarea posibilelor mirosuri datorate nivelelor înalte de umiditate.

Reglarea şi controlulLumina interioară:

Se aprinde când se deschide uşa compartimentului frigiderului şi se stinge când se închide uşa.
Schimbarea becului frigiderului. Închideţi aparatul apăsând butonul ON / OFF, iar apoi scoateţi-l din priză. Mai întâi deschideţi învelişul de plastic împingând în sus cu degetul pe clama centrală. Învelişul va oscila în jos şi puteţi extrage şi înlocui becul(urile).
A Becurile standard
Dacă frigiderul dumneavoastră are două becuri e indicată folosirea becurilor standard de 25 de Watt (maximul
de watt) pe un soclu de tip E14. Nu folosiţi în nici un caz becuri cu halogen. (vezi fig. 9).

B Becurile cu halogen
Dacă frigiderul dumneavoastră are un bec folosiţi un bec cu halogen de 25 watt (maximul de watt). Becul indicat pentru folosire este:
Osram Haloux T
Klar/Clear
E 14 priză
Max. 25 watt
Numărul de producţie: 64860 T (vezi fig. 10)


.Cum să folosiţi frigiderul - congelatorul dumneavoastră

Compartimentul de congelare

Acest congelator, purtând marca , e potrivit congelării alimentelor şi permite păstrarea pe termen lung a alimentelor congelate.

Congelarea alimentelor

Alimentele care urmează a fi congelate trebuiesc lăsate cel puţin 24 de ore.
Se procedează în acest sens după cum urmează:

1…Dacă frigiderul a fost deconectat şi e gol, conectaţi-l şi lăsaţi-l cel puţin 3 ore înainte de a pune ceva alimente în el. Apăsarea butonului pentru congelare rapidă cu 24 de ore înainte de congelare va ajuta răcirea mai rapidă a congelatorului.
Dacă porneşte alarma de temperatură vedeţi secţiunea anterioară despre alarma de temperatură.
2…E posibil ca alarma de temperatură să sune dacă adăugaţi multe alimente pe lângă cele deja existente. Aceasta se datorează creşterii uşoare a temperaturii. Alarma se va opri automat de la sine.

Conservarea alimentelor congelate

Pentru a păstra Alimentele în mod corespunzător temperatura din interior nu trebuie niciodată să depăşească -18 oC.
Un buton de control pentru ajustarea temperaturii reglează această temperatură.
Asiguraţi-vă că termostatul e setat la valoarea medie. Totuşi, uneori poate fi necesar (în urma slabei ventilaţii, înaltei temperaturi din încăpere, deschiderii frecvente a uşilor …) reglarea setării termostatului.
În cazul opririi accidentale a curentului sau a unei pene de curent procedaţi după cum urmează:

· Ţineţi uşile închise tot timpul.
· Încercaţi să aflaţi cât va dura pana de curent.

Odată restabilit:

A) Dacă frigiderul e încărcat la maxim şi pana de curent e mai scurtă decât se indică pe «Etichetă» alimentele nu au fost alterate.

B) Dacă congelatorul nu e încărcat la maxim temperatura va creşte mai repede. Dacă congelarea nu se produce procedaţi ca la punctul A.

C) Dacă temperatura a crescut suficient alarma de temperatură va suna iar indicatorul de temperatură va clipi.
Trebuie să:

· Verificaţi dacă uşile sunt închise. Dacă nu, veţi auzi şi alarma uşilor.
· Verificaţi dacă nu aţi supraîncărcat frigiderul / congelatorul cu o cantitate mare de alimente noi.
· Verificaţi dacă nu s-a produs o pană de curent lungă.
· Verificaţi dacă frigiderul / congelatorul funcţionează corespunzător şi nu s-a defectat. Opriţi alarma apăsând butonul corespunzător.
Dacă se repetă e vorba în mod cert de o problemă cu produsul. În acest caz adresaţi-vă Service-ului Tehnic Oficial.

Dacă procesul de congelare a început, consumaţi alimentele imediat, ori gătiţi-le şi congelaţi-le din nou.
Cum să folosiţi
frigiderul/congelatorul
Compartimentul de refrigerare:

Acest compartiment este conceput pentru depozitarea băuturilor şi alimentelor proaspete. Temperatura din interior e uniformă şi menţinută rece prin circulaţia aerului.
Încercaţi să evitaţi aşezarea produselor proaspete în calea curenţilor de aer din partea din spate a frigiderului întrucât poate duce la îngheţarea alimentelor. (vezi fig. 11).
Sistemul de răcire dinamic păstrează mai bine alimentele, păstrându-le caracteristicile pentru un timp îndelungat. În consecinţă, ambalaţi alimentele, astfel încât să nu-şi piardă din umiditate (deshidratare, pierderea culorii). Astfel, valoarea şi aroma alimentelor se vor păstra.

Unele modele ar putea avea:
· Un compartiment pentru alimentele proaspete şi fragile. Dacă e cazul, vor avea şi un filtru de umezeală care ajută la menţinerea unui nivel înalt al umidităţii şi astfel fructele şi legumele dumneavoastră se vor menţine proaspete.
· O cutie mai rece. E locul ideal de păstrare a cărnii, peştelui şi alimentelor semi-preparate.

Indicii utile

Nu introduceţi alimente noi în timpul congelării.

Nu puneţi alimente nou introduse pentru congelare lângă alimentele gata congelate.

Ambalaţi alimentele în mod corespunzător sau puneţi-le în cutii bine închise înainte de a le introduce în frigider/congelator.
Nu introduceţi alimente fierbinţi în congelator.

Alimentele şi băuturile cu un miros puternic pot afecta alte alimente şi băuturi dacă nu sunt depozitate în mod corespunzător.

Urmaţi instrucţiunile date în cărţile de gătit pentru a conserva alimentele un timp mai îndelungat.Întreţinerea frigiderului /
congelatorului dumneavoastră

Înainte de a începe o acţiune de întreţinere, trebuie să deconectaţi aparatul.

Curăţarea

· Nu folosiţi alcool sau produse de curăţat conţinând alcool deoarece pot deteriora părţile de plastic.

· Folosiţi apă călduţă şi un săpun neutru sau bicarbonat de sodiu pentru a curăţa interiorul şi exteriorul aparatului. Nu folosiţi în nici un caz detergenţi sau pulberi abrazive.

· Curăţaţi condensatorul (grătarul negru ondulat)
din partea de jos a frigiderului/congelatorului
Totuşi, înainte de a face asta, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul folosind comutatorul
pornit/oprit din frigider. (vezi fig. 12).


Perioadele de repaus

În intervalele în care aparatul nu este folosit, procedaţi astfel:

· Opriţi şi deconectaţi aparatul.

· Scoateţi toate alimentele.

· Curăţaţi interiorul şi toate accesoriile.

· Lăsaţi uşa întredeschisă pentru a permite aerului să circule în interior pentru a evita astfel mirosurile neplăcute


.Ceva nu funcţionează


Problemele se pot datora unor cauze care pot fi rezolvate cu uşurinţă înainte de a suna la Serviciul Tehnic.
Vă rugăm să urmaţi aceste instrucţiuni:

Problemă
Cauză
Soluţie
A) LUMINA INTERNĂ
1. Lumina internă (Compartimentul frigiderului nu funcţionează)· Aparatul nu e conectat.
· Aparatul nu e pornit
· Frigiderul nu primeşte curent.
· Becul nu e fixat corespunzător sau e ars.
· Conectaţi aparatul.
· Porniţi aparatul.
· Verificaţi siguranţele din apartamentul dumneavoastră.
· Înşurubaţi-l corect sau înlocuiţi-l.

B) FUNCŢIONAREA

1. Aparatul nu coboară temperatura suficient.


· Uşile nu se închid corect.
· Uşă a fost deschisă frecvent.
· Butonul de control al temperaturii e pe o poziţie nepotrivită.
· Au fost introduse alimente.
· Închideţi uşile.
· Evitaţi pe cât posibil deschiderea frecventă.
· Schimbaţi poziţia în mod corespunzător.

· Aparatul se va răci la timpul potrivit.
2. Alimentele îngheaţă în frigider.
· Butonul de control al temperaturii e pe o poziţie nepotrivită.
· Alimentele prea aproape de găurile de ventilaţie de la spate.
· Schimbaţi poziţia în mod corespunzător.

· Lăsaţi un spaţiu liber.

3. Motorul nu face pauză.
· Butonul de control al temperaturii e pe o poziţie nepotrivită.
· Uşile nu sunt închise corect.
· Uşile sunt deschise frecvent.
· Au fost adăugate alimente de curând.
· Condensorul e murdar.
· Schimbaţi poziţia în mod corespunzător.

· Închideţi uşile corect.

· Evitaţi pe cât posibil.

· Aşteptaţi ca aparatul să revină la normal.
· Curăţaţi (citiţi secţiunea despre curăţarea condensorului).

Ceva nu funcţionează

Problemă
Cauză
Soluţie

4. Apă în cutia cu legume.

· Au fost puse legume umede în cutie.

· Aceasta se poate întâmpla din când în când.


5. Partea exterioară a aparatului e aburită.
· Nivel ridicat de umiditate în cameră.
· E normal. Nu afectează funcţionarea frigiderului/congelatorului.


C) UŞILE


1. Uşile nu se închid.


· Aparatul nu e echilibrat corect.
· Uşile au fost trântite.
· Greutatea depăşeşte limita raftului.

· Uşile nu sunt aliniate corect.


· Echilibraţi corespunzător.
· Închideţi uşile mai uşor.
· Repartizaţi greutatea mai egal sau scoateţi din produse.
· Re-ajustaţi.

D) ZGOMOTE

· Aparatul nu e echilibrat suficient.
· Ceva vibrează în interior.
· Echilibraţi corespunzător.
· Verificaţi dacă rafturile şi conţinutul sunt corect poziţionate.E) TOATE LUMINILE APARATULUI ÎNCEP SĂ PÎLPÎIE ŞI ALARMA SUNĂ

· Produsul dumneavoastră are o defecţiune majoră.
· Sunaţi la Service-ul Tehnic Oficial.Zgomote normale în timpul funcţionării

1. Dispozitivul de control al temperaturii

Poate cauza zgomote intermitente când sistemul e conectat sau deconectat.

2. Sistemul de răcire

Gazul de răcire injectat poate produce un bolborosit când trece prin tuburi.

3. Motorul

Poate cauza un zgomot şi/sau un clocot uşor.

4. Insonorizarea

Materialul folosit are tendinţa de accentuare a nivelului zgomotului, cu toate acestea s-a avut în vedere o mai bună insonorizare şi un consum energetic mai scăzut.

5. Ventilatoarele

E posibil ca ocazional să auziţi ventilatoarele mergând. Nu vă faceţi griji. Ventilatoarele pur şi simplu ajută aerul să circule mai eficace.Garanţia, service-ul şi piesele de schimbOdată cu aparatul trebuie să primiţi următoarea documentaţie:

· Broşura cu instrucţiuni.
· Un «Certificat de garanţie», cu condiţiile de acordare a garanţiei pe verso.

Păstraţi-le într-un loc sigur. În cazul în care acest aparat va fi re-vândut sau transferat unui alt deţinător, asiguraţi-vă că documentaţia rămâne cu aparatul astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu produsul.

Înainte de a suna la Service-ul Tehnic Oficial

Citiţi cu atenţie instrucţiunile utilizatorului şi urmaţi sfaturile date. În multe cazuri, veţi fi în stare să rezolvaţi multe probleme singuri şi astfel să nu mai sunaţi inutil la service.
Secţiunea anterioară (Ceva nu funcţionează) include sugestii privitoare la ce să faceţi înainte de a chema un depanator. Dacă, după ce aţi citit instrucţiunile, aparatul tot nu funcţionează corespunzător, chemaţi-l pe cel mai apropiat.
În caz de pretenţii nejustificate sau dacă instrucţiunile acestui manual au fost aplicate incorect, plata pentru reparaţii va fi făcută de utilizator, chiar în timpul perioadei de garanţie.
Vă rugăm să daţi modelul şi seria produsului. Această informaţie poate fi găsită pe eticheta din interiorul aparatului. (Partea din stânga jos a compartimentului de congelare).

Service şi piese de schimb

Pot fi obţinute de la Service-ul Tehnic Oficial oferind următoarele informaţii:

Model:………………….................................
Numărul produsului:……………………...
Numărul serial:……………………………

Această informaţie se găseşte pe etichetă şi în cardul de garanţie.

Protecţie

Citiţi instrucţiunile de siguranţă de la începutul acestui manual. Producătorul nu va fi responsabil de utilizarea incorectă a produsului sau utilizarea lui în alte scopuri decât cele prevăzute în manualul utilizatorului.
Avertisment

Nu folosiţi frigiderul/congelatorul pentru a depozita gaze explozive sau lichide cum ar fi gaz de brichetă, petrol, eter, acetonă.

Date tehnice


DIMENSIUNI CU DIMENSIUNI CU
UŞILE ÎNCHISE UŞILE DESCHISE
· Cu uşa deschisă: O distanţă de 56 mm trebuie să existe între aparat şi zid.
Sistemul de refrigerare şi insonorizarea acestui aparat nu conţin CFC -uri sau HCFC-uri, ca o contribuţie la protecţia mediului înconjurător.

Acest aparat corespunde cu următoarele Directive CEE:
- 73/23 CEE din 19/02/1973 (directiva privind voltajul scăzut) şi modificările ulterioare.
- 89/336 CEE din 03/05/89 (directiva privind compatibilitatea electromagnetică) şi modificările ulterioare.

DATE CONFORM CERINŢELOR «UNE»
MODEL
ENB3669(S)
ENB3269(S)
ENB3569(S)
VOLUM TOTAL BRUT (L)
ÎNĂLŢIME «A» (mm)
VOLTAJ (V)
FRECVENŢĂ (Hz)
CAPACITATE DE
CONGELARE (Kg/24h)
PUTERE CONSUMATĂ (W)
TIMP DE ATINGERE A TEMPERATURII (H)
380
2.000
220-240
50

9
150

13
341
1.850
220-240
50

9
150

13
376
2.000
220-240
50

10
150

15

2 comentarii:

mihai alexandru spunea...

la combina electrolux inspire la compartimentul frigider pe panoul de control in loc de temperatura apare un patratel si nu se mai poate regla temperatura pesre 3 grade.

Anonim spunea...

Si la mine afiseaza la fel.
Ati descoperit problema?